Test Article

Ohlédnu-li se za 2019, považuji tento rok za jeden z nejvýznamnějších v mém životě. Říká se, že prvních 28 let života můžeme rozdělit na 4 sedmileté cykly. Můj 29. rok pro mě byl zcela převratným. Ráda bych ho v rychlosti zrekapitulovala, snad pro mě, snad pro další, kdo by třeba chtěli vyzkoušet něco z toho, čím jsem si prošla, a co nebo koho můžu doporučit. 

U mě doma.

Vnímám, že až do počátku roku 2019 jsem hodně četla, hodně mluvila, a s vervou si stav vědomí měnila.. Tuším ale, že to neznamenalo, že bych se někam zásadně posouvala. Sice se mi nastavovaly a utvrzovaly hodnoty, nicméně většina změn byla povrchová nebo dočasná. 

Jedním z prvních workshopů, které jsem vloni navštívila byla Cesta duše – 4 denní seminář založený na rodinných konstelacích, šamanském léčení a tantře. V podstatě si každý z účastníků během těchto dnů postaví svou vlastní konstelaci, případně se zúčastní šamanského léčení a po večerech se skrze dotyky tantry integruje do těla. Dodnes mi zůstavá rozum stát a srdce se směje při pomyšlení na to, jakej fičák synchronicit to může na workshopu být. https://www.seminare-cesta.com/en/

Další významný zářez mi dala Sue Moondragon, šamanka z Anglie, která sdílí učení toltéckých indiánů – Castaneda-Don Juan atd.. Její semináře jsou pro mě plné AHA momentů. Nemluvě o tom, že trávit s touto ženou čas je obohacující samo o sobě. 

Doposud asi “nejhustší” věc, kterou jsem pro sebe kdy udělala, byl vision quest, který jsem měla možnost prožít během svých narozenin. 3 dny v lese, bez vody, bez jídla a člověk by se měl snažit neusnout. Tuto červnovou zkušenost ještě stále integruji, a ze srdce se těším na další. Veliké díky neuvěřitelnému místu, lidem a projektu Brána.

Další událostí, která pro mě měla asi atmosféru roku byl Sacred Dance Gathering 2019. Sacred Dance Gathering už má událost, a věřte, že pokud máte rádi hudbu a tanec a chcete se skrze pohyb a zvuk dostávat do sebe, neznám blaženější akci, která to umí zprostředkovat. 

Jeden z hlubokých vnitřních procesů jsem si prožila na Healing Festivalu 2019. Od prvního večera do sebe jednotlivé věci zapadaly jako puzzle a nakonec došlo k dost hlubokému rozkladu po kakau. Cítím za to nesmírnou vděčnost. Další už je na cestě –> Healing Festival 2021 <3

Všem ženám, které řeší svou sexualitu (haha to by bylo hodně na dlouho se o tom rozepsat) doporučuji čarodějku, co roztáčí vesmírná kola Pavla Rút Sobotová a z mých nejdražších, jež vidí dovnitř jinak, než si umíme představit Amisuel. Pavla mi v létě řekla, že jsem “moc v hlavě”, že se mi ještě “změní způsob prožívání”. Nerozuměla jsem jí. A teď to vidím. Doteď jsem fungovala tak, že jsem nepouštěla věci vůbec do těla a sama si v hlavě vymyslela, jak bych se měla cítit (proto mi asi v divokých letech přišlo, že je mi “pořád dobře” a že “jsem v pohodě”). Je těžké poslouchat tělo a řídit se srdcem, protože to není v naší společnosti vítáno. Máme tendence se řídit a jednat na základě konvencí a vlastních představ o tom, kdo jsme, jak bychom se měli chovat, jak bychom se měli cítit v závislosti na tom, aby si o nás druzí mysleli jen to nejlepší. Jsme to ale potom my? 

V roce 2019 jsem také občas navštívila terapeuta, který pracuje na více než jen psychologických úrovních. Vím, že slovo “čakry” zní pro mnohé ezo, ale když jsem se nejvíc rozpadala, právě toto léčení – čištění čaker – mě den po rozchodu vytáhlo z takřka deprese do hluboké lásky. Josef Helmich můžu doporučit. 

Stejně tak mi v mnohých chvílích pomohly různé formy léčení od mých brněnských přátel Communion therapy, jež se vedou v podobném duchu. Pakliže však zatím nevěříte v jemnohmotný svět a energetickou práci a léčení, tak to není pro vás. Taky jsem pochybovala, dlouho. 

Za zmínku stojí i akce SEBEfest, kam jezdí snad všichni mí přátelé. Rodinnějšího kruhu, ve kterém pro sebe můžete něco dělat v lásce, asi není <3

Nebudu popírat, že celý můj rok byl také protkán hlubokými zkušenostmi s rostlinnými medicínami, jejichž poznání postupně integruji. Došlo mi, že psychedelická zkušenost otevírá prostor pro projekci, skrze kterou se můžeme dostat opravdu hluboko do sebe, abychom něco změnili. Důležité však je, nic si o tom nemyslet – limitujeme to pak svým omezeným pohledem, stejně tak je důležité nechytat se poznání jako pravdy. To, co nám psychedelická zkušenost ukazuje, je pravda pro ten daný moment. Je to něco, co máme vidět, co si máme prožít, protože právě teď je to to, co nás může posunout na naší cestě. Nicméně tato pravda je proměnlivá, vnímám ji spíše jako perspektivu potřebnou k posunu, a je třeba na to pamatovat. Samotnou mě to už semlelo jako malou holku. 

Bez bot na Lysou horu, bez vlasů šlapala jsem dolů. Nůž cop uřezal, historii oheň vzal.

Rok 2019 pro mě byl rokem růstu, jinak bych se ze svých myšlenkových konceptů a “pravd” asi zbláznila. Rokem, kdy jsem na sebe nahlédla zcela jinak a začala sama sebe opravdu milovat. Jsem velmi vděčná za všechny slzy, za všechny bolesti, které předcházely nepříjemným vhledům do sebe sama. A děkuji i za další, které přijdou, protože rozhodně je na čem pracovat. Nicméně byl to rok, na jehož konci jsem zjistila, že jsem dospěla, že sama sebe už vnímám jako ženu. Za to velmi děkuji své rodině, všem svým přátelům a blízkým, všem, které jsem potkala byť jen letmo. Milí spoluobčané Země, jsme v tom všichni spolu, buďme tu jeden pro druhého. 

Do roku 2020 bych nám všem chtěla popřát, abychom svlékali své, ať už vědomé či nevědomé masky a brnění, abychom mohli sami sebe uvidět v úplné nahotě a čistotě, to kým jsme. Přeji nám bychom se řídili srdcem, následovali své tělo a city, a ponechali mysl jen jako nestranného pozorovatele. Vloni jsem pochopila, že naše perspektiva je v rámci kolektivního směřování tak omezená, že nemůžeme nikdy dohlídnout, kam jednotlivé události vedou, co všechno ovlivňují. Co však můžeme, je otevírat se lásce, jednat jak nám radí srdce, protože srdce ví. Otevírejme je, hýčkejme a jeden druhého podporujme.

Na závěr bych popřála i sobě, abych v roce 2020 našla to, co má být “to moje” a taky si založila web-blog, abych už ten facebook nezasypávala nekonečnýma záplavama svého slovíčkaření. 

Děkuji Vám všem za podporu, kterou často dostávám. Velice si jí vážím. 

Klaním se životu. Je boží! 

Haux Haux 

Aho

<3

Privacy Policy

In the following, we inform you about which data we process when you visit this website as well as when you make entries and enquiries about this website. In addition, we provide you with information that is necessary to ensure fair and transparent processing of personal data.

Our online offer contains links to Internet pages of other providers, We have no influence on whether these providers comply with the statutory data protection provisions.

Data processing when visiting this website

Personal data is not collected or processed when accessing this Internet site. For the provision of the offer and for quantitative measurement of the accesses, only the following data are temporarily stored in a log file:
– anonymised IP address
– name of the file accessed and amount of data transferred
– date and time of the call
– request details and destination address (protocol version, HTTP method, referrer, user agent string)
– message whether the call was successful

So called temporary cookies are used when calling up individual pages. These session cookies do not contain any personal data and expire at the end of the session. Session cookies and only used to enable and ensure the necessary technical functions or to make the website user-friendly and optimally adapt it to the user’s needs. No cookies are used to identify users and to evaluate user behaviour (no so-called web tracking).

Submissions and inquiries

Thw website only processes such data in connection with submissions and inquiries to this offer that are necessary to communicate with you and to properly document administrative actions. This includes in particular personal information (e.g. surname, first name, address, e-mail address, etc.) that we have received directly from you yourself, as well as information about the contact channel you have chosen (telephone, e-mail, contact form). The processing of the data is necessary for the performance of our tasks (cf. Article 6(1)(e) GDPR).

We will only pass on the data we receive from you to third parties if you have expressly consented to this or if we are obliged to do so by law or on the basis of a court decision.

The submission and inquiries in electronic form – as well as in paper form – is carried out in accordance with the time limits applicable to the storage of written material in the Registration Directive, which supplements the Joint Rules of Procedure of the Federal Ministries. As a rule, the retention periods for this are 10 years.

For information on the rights of persons affected by the processing of personal data and on how to lodge a complaint, please refer to the data protection information on the GDPR website of the European Union, which you can access via these links: https://gdpr.eu/tag/gdpr/ & https://ec.europa.eu/consumers/odr.

Disclaimer

At Soma Institute we are expertly trained, have years of experience with non-ordinary states of consciousness and we help with preparation, education and integration of psychedelic experiences. We offer a safe, non-judgmental, and confidential space to process non-ordinary states and their potential for growth and transformation. 

We do not provide, condone, or support the use of illegal substances. There are significant legal and medical risks associated with the use of psychedelics. These risks are amplified for people who are experiencing mental health difficulties. 

At Soma Institute we facilitate legal psychedelic retreats and/or provide help to those who have had a psychedelic journey and need support with unpacking and making sense of the psychic material that was brought up during the experience. We do not recommend or endorse any specific procedures, opinions, or other information that may be mentioned on this web site. We encourage you to do your own research and due-diligence.

The information available on this website is not intended as medical advice or a substitute for obtaining medical advice. Soma Institute assumes no responsibility for the suitability of psychedelic medicine for any purpose. You are encouraged to review all information regarding any medical condition or treatment with your physician. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on, or accessed through, this website.